Česky

Franzis Wussin

Umění pěti smyslů

Alegorie pěti smyslů je jedním z námětů, kterému se v naší práci  intezivně věnujeme.  


Důraz na smyslovost, který uplatňujeme při realizaci slavnostních večerů, galapředstavení či koncertů je jednou z charakteristik naší práce.