Česky

Státní zámek Konopiště, 1. června 2021 – Zveme vás na výstavu barokních a rokokových společenských šatů na Státní zámek Konopiště. Expozice nazvaná "Alamode, s podtitulem Osvíceni — Móda 18. století" představuje módu, scénické kostýmy a masky z období let 1660 - 1780.


Do podoby zámku Konopiště významě zasáhla hrabata z Vrtby, která v 18. století proměnila původní pevnost v reprezentativní barokní rezidenci. Roku 1716 zakoupil panství jeden z nejmocnějších mužů českého království, nejvyšší purkrabí Pražského hradu Jan Josef hrabě z Vrtby (1669 - 1737) a radikálně ho přestavěl. V pražských společenských kruzích proslul Jan Josef jako významný stavebník, maecenát umění a milovník opery / mj. podporoval hudebního skladatele Benátčana Antonia Vivaldiho /. Jeho záliba v uměleckém mecenášství je dodnes na Konopišti patrná. Po smrti bezdětného Jana Josefa zdědil panství  jeho synovec hrabě František Václav (1724 —1762), který pokračoval v modernizaci areálu a v letech 1745—46 upravil zámecké interiéry do tehdy modního rococového stylu...


A právě móda rokokové “epochy”,  doby francouzského krále Ludvíka XV. a “císařovny” Marie Terezie tvoří jádro vystavené kolekce...


Cílem výstavy je ukázat oděv jako výraz společenského postavení a prestiže nositele,  přiblížit principy a konstrukci jednotlivých šatů, poodhalit způsoby jakými se šaty nosily

a také připomenout společenské zvyklosti a širší souvislosti, které jsou spojené s životem tehdejších elitních mužů a žen.


Kdy, jak a proč se zrodila galantnost? Jaký byl společenský život aristokratů? Jakou roli hrály oděvy ve společenské komunikaci? V jakém vztahu k tehdejším společenským pravidlům stojí naše současnost? Na tyto a řadu dalších otázek hledá výstava odpovědi. A právě historický kontext spolu s nápadnými přesahy principů tehdejší módy a společenského chování do naší doby tvoří rámec, do něhož jsou zasazeny výstavní exponáty, které návštěvníkům přibližují ideál krásy tehdejší epochy a poodhalují rafinovanou eleganci a jemnou smyslnost tehdejší módy.


Jednotlivé exponáty rekonstruoval podle historických vzorů atelier Franzis Wussin, jenž se na rekreaci historických kostýmů specializuje. “Historické kostýmy vycházejí z dobové ikonografie a vyznačují se originalitou a působivým vizuální účinkem. Při jejích tvorbě je věnována velkou pozornost výběru  látek, důraz je kladen na historicky autentický střih

a značná péče je věnována  také konstrukci jednotlivých částí a detailů,“ říká  Mg.A. Rostislav M. Müller, kurátor výstavy.


Vystavené kostýmy doplňují společenské masky, která jsou též vytvářeny podle historických vzorů. Všechny masky jsou ručně zhotovené originály, vyrobené klasickou metodou “Papier Maché”. Povrchová úprava je tvořena polychromií nebo aplikacemi z ušlechtilých materiálů, např. brokátů či hedvábí a doplněnými českým křišťálem. Vybrané masky lze zakoupit v pokladně výstavy.


V době konnání výstavy bude připraven program doprovodných aktivit, které budou výstavní projekt provázet detalní informace se dozvíte na těchto stránkách.


Výstava je otevřena: Červen, Září / Út - Ne / 10.00—16.00, Červenec, Srpen / Út - Ne / 10.00—17.00, Říjen, Listopad / Po - Ne / 10.00—15.00, Prosinec — Advent  / Po - Ne / 10.00—15.00.


Večerní prohlídky / Červen — Listopad / 19.00—21.00  ( Rezervace nutná! )


Jednotné vstupné 150,- Kč / osoba.

(Hromadné vstupné (20+ osob) na denní prohlídku 100 Kč / osoba)


Vstupné na prohlídky mimo otevírací dobu a večerní prohlídky 220 Kč / osoba.


Komentované večerní prohlídky případně soukromou přednášku je nutné domluvit předem. (Prohlidky se uskuteční pouze při naplnění kapacity)


Kapacita prohlídky je omezana. Doporučujeme tel. rezervaci na čísle 604 115 577
Alamode

MÓDA V ČASECH CÍSAŘOVNY MARIE...

Móda 18. století

Výstava rokokových kostýmů a masek


Datum konání: 1.06.2021 - 30.11.2021 + Prosinec — Advent

Místo konání: Státní zámek Konopiště

--------------------------------------------------------

Vstupné:

jednotné vstupné: 150 Kč

děti do 6 let: zdarma

hromadné vstupné (20+osob): 100 Kč

průvodce skupiny: zdarma


Vstupné na večerní prohlídky: 220 Kč.

Komentované večerní prohlídky nutné domluvit předem. (Prohlidky se uskuteční pouze při naplnění kapacity)  


Vstupenky je možné zakoupit přímo v pokladně výstavy (Výstavní sály vchod   z terasy jižního křídla), Zámek Konopiště

--------------------------------------------------------

Otevřeno:

Červen, Září / Út - Ne / 10.00—16.00

Červenec, Srpen / Út - Ne / 10.00—17.00

Říjen, Listopad / Po - Ne / 10.00—15.00

Prosinec / Advent, Po - Ne / 10.00—15.00


Večerní prohlídky / červen — listopad /

19.00 — 21.00


Kapacita  večerní prohlídky je omezana.

Rezervaci nutná ! Tel: 604 115 577


Osvíceni — Móda XVIII. století

Alamode

Zámek Konopiště / 6 — 11 / 2021